Aktualności

Najbliższe szkolenia

Nasi klienci

etykieta wizerunkowa w urzędach

Dobrze skomponowany strój jest podstawą autoprezentacji.  Poprzez świadomy wybór elementów garderoby zmuszamy innych, by patrzyli na nas w pozytywny sposób, prowadzili negocjacje według naszych reguł i postępowali zgodnie z naszymi preferencjami. Od urzędnika XXI wieku wymaga się kompetencji w każdym zakresie, także wizerunkowym.

Czytaj więcej

Jak zostać małym dyplomatą?

Mały dyplomata to ktoś, kto może zostać dużym strategiem, przywódcą,  a nawet komandosem, który poprzez upór, siłę i niezłomny charakter oraz stosowane codziennie zasady dobrego wychowania, będzie mógł wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

                                2023

 Instytut Dyplomacji  realizuje w tym roku następujące szkolenia (forma zamknięta):

doskonalenie zawodowe nauczycieli (m.in. etykieta zawodowa, savoir-vivre w placówce edukacyjnej, dyplomacja, etyka zawodu nauczyciela)

Marketing usług prawnych

Komunikacja międzykulturowa w praktyce przedsiębiortswa

Umiędzynarodowienie uczelni

Zagraniczne praktyki na uczelni

Różnice kulturowe w praktyce biznesowej

Obsługa klienta zagranicznego

Tutoring międzykulturowy

Negocjacje międzynarodowe

Negocjacje zbiorowe

Skuteczne prezentacje i efektywne prowadzenie spotkań

Protokół dyplomatyczny i etykieta wizerunkowa w urzędzie

Psychologia budowania potencjału osobistego

Biochemia nieporozumień i konfliktów

Społeczne potrzeby mózgu. O  samoregulacji emocjonalnej, odporności psychicznej i skutecznym radzeniu sobie ze stresem

Protokół dyplomatyczny w kontaktach międzynarodowych

Kreatywność marki, czyli  skuteczne zarządzanie wizerunkiem miejsca i produktem

Marketing wizerunkowy

Savoir-vivre w administracji publicznej

Zarządzanie zespołami naukowymi

 Partycypacja i dialog społeczny

Zarządzanie konfliktem i zmianą

Akademia menedżera

Akademia sprzedaży

Public Relations w służbie zdrowia

W ofercie podstawowej Instytutu  znajdą Państwo szkolenia z zakresu zasad ETYKIETY BIZNESU oraz PODSTAW ETYKIETY. Są one adresowane do wszystkich zainteresowanych tworzeniem wokół siebie pozytywnego wizerunku. Znajomość etykiety wykorzystuje się świadomie w procesie budowania długotrwałych relacji z klientami.

W zakresie ETYKIETY BIZNESOWEJ proponujemy także warsztaty z profesjonalnego doboru stroju czyli dress for success. Szkolenia z tego zakresu dają uczestnikom kompleksowe umiejętności z zakresu etykiety komunikacji, savoir-vivre’u przy stole, etykiety wizytówek i biletów reklamowych, prowadzenia, uczestnictwa i przemawiania na spotkaniach oficjalnych.

Instytut oferuje szkolenia wielozakresowe z PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO dla wszystkich, którzy wiążą przyszłość z pracą w polskiej służbie zagranicznej lub chcą  kształcić  się pod kątem pełnienia funkcji dyplomatycznych lub zamierzają podjąć pracę w administracji państwowej czy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Są to szkolenia zaawansowane obejmujące zakresem sztukę dyplomacji, sztukę wystąpień publicznych, kreowanie wizerunku oraz wszystkie składniki tworzące pozytywne pierwsze wrażenie (zasady precedencji, tytuły i tytułowanie, wizytówki, etykieta stołów zasiadanych i stojących, komunikacja niewerbalna, ubiór biznesowy i dyplomatyczny, aktywne słuchanie, sztuka prowadzenia negocjacji).

Kolejny cykl szkoleń Instytutu Dyplomacji daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu  LOBBINGU i GRASSROOTS LOBBINGU. Uczestnicy zostaną wyposażeni w konkretną wiedzę z zakresu skuteczności kampanii informacyjnych oraz metod lobbingu pośredniego: konferencji, manifestacji, bojkotów, petycji oraz cyberlobbingu. Szkolenia mogą zostać poszerzone o zakres lobbingu politycznego i kulturowego. Pamiętając o 4 krokach lobbingu [wg Rinusa van Schendelena] czyli o znajdowaniu danych, ich analizie, wpływaniu na proces decyzyjny oraz tzw. „follow-up”, proponujemy szkolenia dające możliwość panowania nad skutecznością działań lobbingowych.

ZARZĄDZANIE UMIEJĘTNOŚCIAMI MIĘKKIMI. Podczas warsztatów Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie budowania własnego autorytetu, korzystnego wizerunku osobistego, wywierania silnego wpływu na myśli, decyzje i zachowania innych ludzi. Szkolenia adresowane są do menadżerów, handlowców, pracowników działów obsługi klienta, pracowników agencji reklamowych oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć umiejętności zarządzania zespołem osób, zarządzania konfliktem, zmianą, którzy będą – lub już – inspirują innych do działania zgodnego z własną wizją.
W zarządzaniu umiejętnościami miękkimi niezmiernie ważnym zakresem jest budowanie wizerunku i relacji z mediami oraz radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i nietypowymi. Tworzenie pozytywnego wrażenia i eliminacja złych nawyków to podstawa sukcesu osobistego i korporacyjnego. Postawa  tzw. „mądrego managera” [szereg postaw wobec interesantów, partnerów i współpracowników] jest elementarnym składnikiem dobrego biznesu. Wykształcenie praktycznych umiejętności, z wykorzystaniem mowy ciała, stanowi bazę szkoleń z tego zakresu.

Instytut Dyplomacji oferuje także indywidualne sesje  COACHINGOWE  oraz MENTORINGOWE, a także szkolenia grupowe dla wszystkich, którzy chcą być lepiej postrzegani przez innych, chcą zyskać przewagę nad konkurencją, którzy muszą zarządzać zmianami, a przede wszystkim chcą odnieść sukces i zjednywać partnerów biznesowych.